History – CZ

Gwiwer Avedisyan se narodila v Praze, kde též studovala hru na klavír od svých pěti let. Prošla všemi stupni hudebně vzdělávacích institucí: ZUŠ Klapkova (do r. 2005) – prof. Alena Kukalová a Karel Martínek, Pražská konzervatoř (do r. 2007) – prof. Eva Boguniová; HAMU (do r. 2009)– prof. František Malý. V roce 2006 obdržela magisterský titul z muzikologie na FFUK (diplomová práce s martinůovskou tematikou). Neustálé a dokonalé vypracovávání Chopinových Scherz či Balad a Beethovenových sonát k dokonalosti, jak tomu bylo na HAMU, jí příliš nesedlo. Zaměřila proto svou pozornost na méně hrané skladby a na tematické řazení skladeb v různé celky (viz Programy v rubrice Service). Na svých koncertech často hraje arménskou a českou hudbu. Od roku 2017 uvádí komponované pořady s přednesem skladeb a recitací poezie, která se tematicky váže k hranému repertoáru. 

V letech 2005 a 2008 se zúčastnila letní umělecké školy Crescendo Con Spirito v maďarském Sárospataku. Škola kromě hudební náplně poskytovala křesťanské ekumenické zázemí pro studenty z celého světa a jejím smyslem bylo spíše než soutěžit o to, kdo hraje lépe, se zde hrálo pro Boha a pro Jeho slávu. V podobném duchu (i když nejde o školu jako spíše o setkání) probíhá i ekumenické tvůrčí setkání Karavana, které se koná dvakrát v roce v klášteře v Roudnici nad Labem a jehož se Gwiwer účastní pravidelně od roku 2015. 

Gwiwer pro své koncertování nevyhledává velké sály či klasická prostory. Ráda hraje v kostelích, klášterech, školách, domovech pro seniory a mentálně postižené, kavárnách, klubech, hotelech. Vystupovala v České republice, Maďarsku, Francii, Velké Británii, Irsku a Arménii.

Vyučuje hru na klavír na ZUŠ v Praze 6, kde rovněž doprovází pěvecké oddělení.

Kromě hraní na klavír studovala hru na zobcovou a příčnou flétnu (ZUŠ Klapkova – prof. Vlasta Bachtíková, Jan Novák). V letech 2010-2014 hrála na flétnu v souborech Mateník (česká lidová hudba) a Městská (keltské tradicionály). V současné době se začala učit na keltskou harfu (soukromé lekce u Wendy van der Meijs). Soustavně se též věnuje zpěvu (vlastní písňová tvorba, písně lidové, gregoriánský chorál). Příležitostně (u táboráku) hraje na kytaru; doprovází mše a svatby na varhany.

Od roku 2015  Gwiwer komponuje vlastní skladby pro klavír a písně.  

Mezi její záliby patří lesy, studium arménštiny a velštiny, lukostřelba a malování.