Winter

p1130907

Být drobným zrnkem
Nepatrným prachem
V oceánu nicotnosti
To nic proměnit v něco
Něco se nám může povést
A něco můžeme zkazit
Něco nám slouží a pomáhá
V každodenních činnostech
Na něčem sedíme a s něčím si hrajeme
Něco prodáváme a něco kupujeme
Něco nás zklame a něco nás rozzáří
Ale nic nám nenahradí
Někoho
S někým si můžeme povídat
Někoho můžeme poslouchat
Někoho se můžeme dotýkat
Někoho potkáme bez povšimnutí
Na někoho se usmějeme
Někdo nás rozzáří
A někdo nás zklame
Někdo nám důvěřuje
Někdo vytváří něco
Na někoho se obracíme s otázkami
Někdo nás miluje
Někdo nás nenávidí
Někdo nás vrhl do propasti času jako drobné zrnko,
Ale někdo nás připodobnil Bohu,
Protože jsme Mu složili svou vůli v zápalnou oběť.
Zima
Praskají mi pod nohami
Vločky drobounké
Utkané z posledních nitek
Co zbyly v oblačném polštáři
Ticho tak proznívá ve stromech
Ptáci snad zapomněli zpívat
Začnou asi zase
Až pupeny prokouknou
Do nového života
Přinesou nové písně
Zůstanou i ty
Co slýchávali lidé
Před narozením Krista ?